QSL

La confirmació de contactes es farà per eQSL i LoTW

La imatge de la eQSL es:

eQSL d'AM40LAR - 40 aniversari de L'Altra Ràdio de Ràdio 4